Organisatie
Kempkensberg 12
9722 TB Groningen
Telefoon: 
050 599 77 55

DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs | hoofdkantoor

Kempkensberg 12 9722 TB Groningen Nederland Nederland
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit.

Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

Telefoonnummer 050 599 77 55 (lokaal tarief) | Houd uw burgerservicenummer bij de hand.