Voorziening
Huisduinerweg 3
1782 GZ Den Helder
Telefoon: 
0223 - 69 69 69

Gemini Ziekenhuis

Huisduinerweg 3 1782 GZ Den Helder Nederland Nederland

Het Gemini Ziekenhuis is hèt ziekenhuis voor de regio. We hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. De grootte van het ziekenhuis maakt dat onze klanten, patiënten en huisartsen, het ziekenhuis ervaren als vertrouwd en dichtbij. De missie van het Gemini Ziekenhuis luidt: 

Het Gemini Ziekenhuis biedt gespecialiseerde medische zorg aan, die gebaseerd is op de behoeften van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Dit gebeurt door een hecht en toegewijd team van medewerkers met specifieke kennis en kunde in een herkenbare en vertrouwde omgeving. 

Basisziekenhuis 
Gemini Ziekenhuis levert kwalitatief hoogwaardige basiszorg. Voor de meeste aandoeningen kunt u in het Gemini Ziekenhuis uitstekend terecht. Onder basiszorg verstaan we het volgende:

  • zorg die bij een basisziekenhuis van onze omvang hoort (denk aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en normen van de wetenschappelijke verenigingen)
  • zorg die aansluit bij dan wel inspeelt op de demografische ontwikkelingen in onze regio
  • er zijn grenzen aan de zorg die wij leveren. Dit kan zowel medisch als verpleegkundig of paramedisch zijn. Omdat grenzen dynamisch zijn en bewaakt worden door evaluatie, is ‘grenzen aan onze zorg’ een thema dat jaarlijks terugkeert in gesprekken tussen medische discipline, clusterhoofd, bestuur medische staf en raad van bestuur. We hebben als uitgangspunt dat de zorg die wij leveren, goed moet zijn

Wij tonen aan dat de zorg die wij leveren goed is. Dit komt tot uitdrukking in onze resultaten en onze ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie. Als regionaal basisziekenhuis voelen we ons verantwoordelijk voor integrale ziekenhuiszorg. 

Opleiding en onderwijs 
Gezonde nieuwsgierigheid: optimaal leren in de klinische praktijk. Onder die vlag coördineert Foreest Medical School, ons eigen opleidingsinstituut, alle activiteiten op het gebied van onderwijs en opleidingen van de MCA Gemini Groep. Daarbij werken we nauw samen met AMC en VU medisch centrum, regionale onderwijsinstellingen, collega-zorginstellingen en zorgverzekeraars. 

Onze patiënten 
In ons streven onze zorg te optimaliseren, vragen we patiënten met enquêtes en in vraaggesprekken naar hun mening over Gemini. Ook de cliëntenraad levert met suggesties een bijdrage aan verdere verbetering. 

MCA Gemini Groep 
Het Gemini Ziekenhuis maakt samen met Medisch Centrum Alkmaar onderdeel uit van de stichting MCA Gemini Groep. De fusie betekent optimalisering van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg. Ook nemen de efficiency en betaalbaarheid van de zorg toe.