Voorziening
Kromme Nieuwegracht 29 | Kamer 1.11
3512 HD Utrecht
Telefoon: 
030 239 01 21 / 51
E-mail: 

UvH | Praktijkcentrum Zingeving & Professie

Kromme Nieuwegracht 29 | Kamer 1.11 3512 HD Utrecht Nederland Nederland
Zingeving & Professie vertaalt de humanistiek naar de werkvloer.

Het praktijkcentrum van de Universiteit voor Humanistiek Zingeving & Professie verzorgt inspiratieprogramma's, trainingen en coaching voor professionals en organisaties. De missie van het praktijkcentrum is het vergroten van de ruimte voor zingeving en humanisering in beroepspraktijken en organisaties.