Voorziening
Wijkstraat 32
9901 AJ Appingedam

Nicolaïkerk Appingedam

Wijkstraat 32 9901 AJ Appingedam Nederland Nederland

De Nicolaïkerk of Nicolaaskerk in Appingedam is een romanogotische hallenkerk, de grootste kerk in de Groninger Ommelanden en als Rijksmonument behorend tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.